Tuyển dụng


Cam kết làm hài lòng khách hàng với những thiết kế sáng tạo, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, Chúng tôi tin rằng con người của chúng tôi là tài sản quý giá nhất và cần thiết nhất cho sự thành công của mình. Luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên là một phần trong chiến lược nhân sự, để tuyển dụng và duy trì những người tốt nhất. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng việc cung cấp một môi trường làm việc thoải mái cho các cá nhân có thể làm họ phát triển nghề nghiệp và cùng góp sức lẫn niềm đam mê vào công việc kinh doanh của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là Cùng Nhau Phát Triển, tất cả các nhân viên là thành viên trong Công ty Sông Tiền cùng với những cổ đông, ban quản lý, đối tác, khách hàng, và tất cả mọi người có thể chia sẻ những thành công, thành tựu và giá trị của tất cả các thành viên trong cộng đồng này.

Giá trị

Đặc biệt, cộng đồng của chúng tôi được xây dựng trên sáu giá trị chủ đạo sau và các giá trị này được áp dụng trong chính sách nhân sự:


• Chuyên nghiệp

• Hiệu quả

• Trung thực

• Sáng tạo

• Đồng đội

• Thái độ

Bạn có thấy bản thân mình hội tụ những giá trị này không? Hãy mạnh dạn gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi!